Փորձագետի ներգրավում

Փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պայմանագիր կնքած անձի մասին