ՀՀ ԱԻՆ պետական ռեզերվների գրասենյակ

Կառուցվածք

ՀՀ ԱԻՆ պետական ռեզերվների գրասենյակ

Ղեկավար՝ Հրաչյա Երեմյան

(+374 12) 31 78 14,   hrachya.yeremyan@mes.am

Ղեկավարի տեղակալ`
Արմեն Գևորգյան
(+374 12) 31 79 40,  arm.gevorgyan@mes.am

Բաժիններ

Նյութական պահուստի մշտադիտարկման բաժին

Պետ` Խորեն Մելքումյան
(+374 12) 31 79 38,  khoren.melkumyan@mes.am

Նյութական պահուստի ձևավորման և հաշվառման բաժին

Պետ` Մելքոն Մելքոնյան
(+374 12) 31 79 34,   melqon.melqonyan@mes.am