ՀՀ ԱԻ նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա

Մեր մասին

Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան կրթական ու գիտական պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է:

Ակադեմիայում դասավանդում են 6 դոկտոր պրոֆեսոր, շուրջ 50 գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ինչպես նաև ոլորտի առաջատար մասնագետներ:

Ակադեմիայի գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝

1.Բարձրագույն (մագիստրոսի, բակալավրի) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով մասնագետների պատրաստում.

2.Ղեկավար կազմի և մասնագետների վերապատրաստում, որակավորման բարձրացում.

3. Հրշեջ-փրկարարների վերապատրաստում, որակավորման բարձրացում.

4. Արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելու հարցերով բնակչության ուսուցում.

5. Գիտամեթոդական աշխատանքների կատարում:

Վերոնշյալ ուղղություններով աշխատանքներն իրականացվում են երեք ֆակուլտետներում.

1. Արտակարգ իրավիճակների և ճգնաժամային կառավարման ֆակուլտետ.

2. Ղեկավար կազմի և մասնագետների վերապատրաստման ֆակուլտետ.

3. Փրկարարական ֆակուլտետ:

I. Բակալավրի կրթական ծրագրով ուսուցում հետևյալ մասնագիտություններով.

Ուսուցման ձևը՝ առկա (4 տարի) և հեռակա (5 տարի):

- Ճգնաժամային կառավարում (աղետների կառավարում),
- Քաղաքացիական պաշտպանություն,
- Փրկարարական գործ,
- Հրդեհային պաշտպանություն,
- Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում,
- Հրդեհային անվտանգություն,
- Տրանսպորտային և հրշեջ-փրկարար հատուկ տեխնիկայի շահագործում և սպասարկում,
- Կառավարում (ռիսկի կառավարում):

Առկա ուսուցմամբ «Հրդեհային պաշտպանություն» և «Փրկարարական գործ» մասնագիտություններում կրթությունն անվճար է:

Ակադեմիայի ուսանողները չեն օգտվում պարտադիր զինվորական ծառայության տարեկետման իրավունքից:

II. Մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսուցում հետևյալ մասնագիտություններով.

Ուսուցման ձևը՝ հեռակա (2,5 տարի):

- Ճգնաժամային կառավարում.
- Փրկարարական գործ.
- Կիրառական սեյսմոլոգիա:

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա

III. Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսուցում հետևյալ մասնագիտություններով.

- Հրդեհային պաշտպանություն.
- Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
- Կառավարում արտակարգ իրավիճակներում:

Կրթության հիմքը՝

- Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն (2 տարի),
- Հիմնական ընդհանուր կրթություն (3 տարի):

Գերազանց և լավ գնահատականներով շրջանավարտները կարող են առանց ընդունելության քննությունների, ուսումը շարունակել բակալավրի կրթական ծրագրում:

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա

III. Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսուցում հետևյալ մասնագիտություններով.

- Հրդեհային պաշտպանություն.
- Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
- Կառավարում արտակարգ իրավիճակներում:

Կրթության հիմքը՝

- Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն (2 տարի),
- Հիմնական ընդհանուր կրթություն (3 տարի):

Գերազանց և լավ գնահատականներով շրջանավարտները կարող են առանց ընդունելության քննությունների, ուսումը շարունակել բակալավրի կրթական ծրագրում:

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա