Կադրային ապահովում

Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգ