Նախարարություն

Ներքին և արտաքին ազդարարում

Պատասխանատու անձ՝  Վարուժան Մանուկի Քաբաբյան

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող խորհրդական

Հեռ. (+374 55) 66 06 60   էլ. փոստ varujan.kababyan@mes.am

 

Ազդարարման համակարգը կարգավորող օրենսդրությունը 

1․ «Ազդարարման համակարգի մասին» ՀՀ օրենք

2․ ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի «Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և ձևակերպման օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ազդարարին տրվող պաշտպանության միջոցների իրականացման ընթացակարգը սահմանելու մասին» 272-Ն որոշում