Նախարարին կից կոլեգիա

Կոլեգիայի կազմը

  • Կոլեգիայի կազմը

ՀՀ ԱԻ նախարարին կից կոլեգիան խորհրդակցական մարմին է, որի նախագահը ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարն է։

Կոլեգիայի կազմում կարող են ընդգրկվել նախարարի տեղակալները, խորհրդականները և նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը, տեղակալները, ստորաբաժանումների ղեկավարները, ինչպես նաև իրենց համաձայնությամբ՝ ոլորտում գործող քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների ներկայացուցիչներ, հեղինակություն վայելող ճանաչված գործիչներ, ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ և այլ անձինք:

Կոլեգիան իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով, որոնք գումարվում են առնվազն յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ: Անհրաժեշտության դեպքում արտահերթ նիստ կարող է գումարվել կոլեգիայի նախագահի կամ անդամների պարզ մեծամասնության նախաձեռնությամբ:

Կոլեգիայի նիստերին կարող են հրավիրվել oրակարգում ընդգրկված հարցերին առնչվող նախարարության աշխատողները, ՀՀ այլ նախարարությունների, ինչպես նաև իրենց համաձայնությամբ՝ ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ:

Կոլեգիայի նիստերն անցկացվում են նախագահի կողմից հաստատված օրակարգով:

Կոլեգիայի նպատակն է նախարարության գործունեության ռազմավարական պլանավորման, քաղաքական որոշումների ընդունման միջոցառումների ծրագրերի մշակման գործընթացներին օժանդակելը, ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, գնահատմանը և այդ գործընթացներում քաղաքացիական հասարակության մասնակցությանը նպաստելը, նախարարության կառավարման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված առաջարկություններ մշակելը և ներկայացնելը:

Կոլեգիան կարող է ընդունել խորհրդատվական բնույթի որոշումներ:

Կոլեգիայում անցկացվող քննարկումների կամ որոշումների հիման վրա Կոլեգիայի նախագահը կարող է ընդունել որոշումներ: 

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության 2017 թվականի կոլեգիայի նիստում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության 2016 թվականի գործունեության արդյունքների ամփոփման ընթացքում առաջադրված միջոցառումների իրականացման պլան-ժամանակացույց
 

ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 2016 թվականի կոլեգիայի նիստում ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 2015 թվականի գործունեության արդյունքների ամփոփման ընթացքում առաջադրված միջոցառումների իրականացման պլան-ժամանակացույց

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարին կից կոլեգիայի կազմը

  

ՀՀ ԱԻՆ կոլեգիայի ընդլայնված նիստում ՀՀ ԱԻՆ 2013թ. գործունեության արդյունքների ամփոփման ընթացքում առաջադրված միջոցառումների իրականացման պլան-ժամանակացույց