Քաղաքացիների ընդունելություն

Ցուցակագրված քաղաքացիների ընդունելության արդյունքներ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելության վերաբերյալ

 

2018 թվականի նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի արձակուրդում գտնվելու պատճառով քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել, այն տեղափոխվել է:

31.10.2018 թ.

28.09.2018 թ.

31.08.2018 թ.

27.07.2018 թ.

29.06.2018 թ.

27.05.2018 թ.

           2018 թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

          2018 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

                2018 թվականի փետրվար ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

             2018 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

                 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

            2017 թվականի նոյեմբեր ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

27.10.2017 թ.

21.09.2017 թ.