Քաղաքացիների ընդունելություն և դիմումներ

Ցուցակագրված քաղաքացիների ընդունելության արդյունքներ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելության վերաբերյալ

 

28.12.2018 թ.

29 քաղաքացուց` 23-ը նոյեմբեր ամսվա ընթացքում հերթագրվածներն են, 6-ը` դեկտեմբեր:

2018 թվականի նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի արձակուրդում գտնվելու պատճառով քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել, այն տեղափոխվել է դեկտեմբեր:

31.10.2018 թ.

28.09.2018 թ.

31.08.2018 թ.

27.07.2018 թ.

29.06.2018 թ.

27.05.2018 թ.

           2018 թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

          2018 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

                2018 թվականի փետրվար ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

             2018 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

                 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

            2017 թվականի նոյեմբեր ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

27.10.2017 թ.

21.09.2017 թ.