Քաղաքացիների ընդունելություն

Ընդունելության ցուցակագրված քաղաքացիների ցանկ, արդյունքներ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելության վերաբերյալ

27.05.2018 թ.

           2018 թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

          2018 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

                2018 թվականի փետրվար ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

             2018 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

                 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

            2017 թվականի նոյեմբեր ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելություն տեղի չի ունեցել:

27.10.2017 թ.

21.09.2017 թ.