Աշխատողների արհեստակցական կազմակերպություն

Արհկոմի կազմ

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգի աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունը ԱԻՆ համակարգի բոլոր աշխատողների հասարակական կամավոր միավորում է, որը ստեղծվում է նրանց գործունեությունը համակարգելու, ընդհանուր շահերն արտահայտելու և պաշտպանելու անհրաժեշտությամբ, բավարարելու իրենց և այլոց իրավունքները, հանրօգուտ այլ գործունեություն իրականացնելու նպատակով:

Կազմակերպությունն անկախ է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, գործատուից, կուսակցական և այլ կազմակերպություններից, նրանց հաշվետու և նրանց կողմից վերահսկողության ենթակա չէ` բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

Կազմակերպությունը գործում է ՀՀ օրենսդրության, ՀՀ վավերացրած միջազգային պայմանագրերի և իր կանոնադրության հիման վրա:

• 2013թ. օգոստոսի 23-ից արհմիութենական կազմակերպությունը գրանցված է ՀՀ պետռեգիստրում:

• 2013թ. օգոստոսի 2-ին արհկոմի նախագահ է ընտրվել Լյուդմիլա Մելիքյանը։

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգի աշխատողների արհեստակցական կազմակերպության արհկոմի և վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմը /ընտրված արհմ. կազմակերպության 26.04.2017 թ. ընդհանուր ժողովին/

↑ Դեպի վեր