ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար

Էթիկայի հանձնաժողով

Ոլորտին վերաբերող նախագիծ տվյալ պահին չկա: