Պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչություն

Պատմական ակնարկ

ՀՀ կառավարության 10.03.2005թ. թիվ 383-Ն որոշմամբ ստեղծվեց Պետական հրդեհային տեսչությունը, հաստատվեց նրա կանոնադրությունը, որի համաձայն տեսչությանը տրվեցին հրդեհային հսկողության բոլոր լիազորությունները: ՀՀ կառավարության 28.07.11 թիվ 1183-Ն որոշմամբ Պետական հրդեհային տեսչությունը վերանվանվեց Պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության (այսուհետ՝ Տեսչություն):