ԱԻՆ

Մրցույթների հայտարարություններ

 ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից գնումների գործընթացն իրականացվում է  Գնումների մասին ՀՀ օրենքի,  ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. 168-Ն որոշման և այլ իրավական ակտերի համաձայն: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից: