Լիցենզավորման գործընթաց

«Պայթուցիկ նյութերի, պայթեցման սարքավորումների առևտրի և պայթեցման աշխատանքների կատարման համար տրամադրված լիցենզիաների» և «Պայթուցիկ նյութերի և պայթեցման սարքավորումների արտադրության համար տրամադրված լիցենզիաների» գրանցամատյանները տեղադրված են ՀՀ լիցենզիաների միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանի www.e-license.am կայքում: