ԱԻ հանրագիտարան

Մասնագետի անկյուն

Բնակչության գործելակերպը և վարքը երկրաշարժից առաջ

Բնակչության գործելակերպը և վարքը երկրաշարժից առաջ 17:26 / 27.06.2016

Երկրաշարժը բնական երևույթ է‚ որն երկրի մակերևույթին արտահայտվում է երկրակեղևի կտրուկ տատանումներով և ցնցումներով...

Ինչպե՞ս վարվել երկրաշարժի ժամանակ

Ինչպե՞ս վարվել երկրաշարժի ժամանակ 17:25 / 27.06.2016

Հիշեք, երկրաշարժը ձեզ‚ ամենայն հավանականությամբ‚ հանկարծակիի կբերի: Ինքնատիրապետում‚ հանգստություն և հստակ կշռադատված գործողություններ. ահա թե ինչպիսի իրավիճակներ են անհրաժեշտ ձեզ։ Ձեր հանգստությունը վստահություն կներշնչի շրջապատին...

Ինչպե՞ս վարվել երկրաշարժից հետո

Ինչպե՞ս վարվել երկրաշարժից հետո 17:23 / 27.06.2016

Ավերիչ երկրաշարժից անմիջապես հետո‚ մարդկանց փրկելու համար անհրաժեշտ է գործադրել բոլոր ուժերը...

Հրդեհային անվտանգությունն անտառներում

Հրդեհային անվտանգությունն անտառներում 15:18 / 07.06.2016

Անտառներում հրդեհային անվտանգության ընդհանուր պահանջները սահմանվում են ՀՀ կառավարության 1998 թ.-ի սեպտեմբերի 19-ի N589 որոշմամբ հաստատված...

Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգությունը

Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգությունը 15:02 / 16.05.2016

Հրդեհի տարածումը կանխարգելվում է այրման մակերեսի ինտենսիվությունը և տևողությունը սահմանափակող միջոցառումների իրականացմամբ...

Հրդեհի վայրի հետազոտությունը

Հրդեհի վայրի հետազոտությունը 15:11 / 12.04.2016

Քննչական և փորձագիտական պրակտիկայում առանձնացվում են հրդեհի վայրի զննման 3 փուլ` ընդհանուր, հիմնական (մանրամասն), եզրափակիչ (ավարտական)...