ԱԻ հանրագիտարան

Մասնագետի անկյուն

Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգությունը

Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգությունը 15:00 / 26.02.2016

Սենքերի առավել հեռավոր կետերից, իսկ Գ5 դասի շենքերի համար առավել հեռավոր աշխատատեղից, սահմանային թույլատրելի հեռավորությունը մինչև մոտակա տարահանման ելքը, որը չափվում է տարահանման ուղու առանցքով, պետք է սահմանափակվի` կախված գործառական հրդեհային վտանգավորության դասից...

Ավտոմոբիլային և երկաթուղային տրանսպորտի հրդեհային անվտանգությունը

Ավտոմոբիլային և երկաթուղային տրանսպորտի հրդեհային անվտանգությունը 12:40 / 03.02.2016

25-ից ավելի փոխադրամիջոցների (տրանսպորտային միջոցների) համար նախատեսված շինություններում մշակվում է տեղաբաշխման հատակագիծ` հրդեհի դեպքում տարհանման կարգի և հերթականության նկարագրումով։ Փոխադրամիջոցների կայանման շինությունները, ինչպես նաև բաց պահման հրապարակները պետք է ունենան քարշակման մետաղաճոպաններ...

Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգությունը

Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգությունը 12:32 / 03.02.2016

Տարահանումն իրենից ներկայացնում է մարդկանց ինքնուրույն կազմակերպված շարժման գործընթաց այն սենքերից, որոնցում առկա է նրանց վրա հրդեհի վտանգավոր գործոնների ազդեցությունը: Տարահանում պետք է համարել նաև սպասարկող անձնակազմի միջոցով հաշմանդամություն ունեցող անձանց և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի մարդկանց ոչ ինքնուրույն տեղաշարժը: Տարահանումն իրականացվում է տարա¬հանման ուղիներով...

Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգությունը

Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգությունը 17:25 / 12.11.2015

Շենքերը և հրդեհային հատվածամասերը ստորաբաժանվում են ըստ հրակայունության աստիճանների՝ I(Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարե, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են` թերթավոր և սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ), II(Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարե...

Գազային հրդեհաշիջման կայանքներ

Գազային հրդեհաշիջման կայանքներ 17:15 / 12.11.2015

Գազային հրդեհաշիջման կայանքը նախատեսված է նավամբարներում, պատկերասրահներում, թանգարաններում, արխիվներում, մալուխային թունելներում, լարման տակ գտնվող տարբեր էլեկտրասարքավորումներում առաջացած հրդեհների, ինչպես նաև այնպիսի սենքերի հրդեհաշիջման համար, որտեղ օգտագործվում են հրդեհավտանգ հեղուկներ...

Սոցիալական ապահովության ոլորտի օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունը

Սոցիալական ապահովության ոլորտի օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունը 17:09 / 12.11.2015

Սոցիալական ապահովության ոլորտի օբյեկտների (ծերանոցներ, մանկատներ, և այլն) հակահրդեհային պաշտպանության հարցը հատկապես հրատապ է այն պարզ պատճառով, որ դրանցում առաջացած հրդեհները, որպես կանոն, ուղեկցվում են զգալի կորուստներով` և' մարդկային, և' նյութական: Բավական է նշել վերջին 5 տարիներին Ռուսաստանի Դաշնությունում տեղի ունեցած հրդեհները, որոնց հետևանքով զոհվել էր 200-ից ավելի մարդ...