ԱԻ հանրագիտարան

Մասնագետի անկյուն

Հրագործական արտադրատեսակներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջները

Հրագործական արտադրատեսակներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջները 14:02 / 25.05.2015

Մարդկանց կյանքն ու առողջությունը հրդեհներից պաշտպանելու նպատակով ՀՀ ԱԻՆ պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության աշխատակիցները հանրապետության ամանորյա հանդիսությունների համար նախատեսված համապատասխան օբյեկտներում (մարզամշակութային, ուսումնական, մանկական, զվարճանքի և մարդկանց զանգվածային ներկայությամբ այլ օբյեկտներ) պարբերաբար իրականացնում են հանրային իրազեկման միջոցառումներ և նպատակային հրդեհատեխնիկական հետազոտություններ: Զանգվածային լրատվամիջոցներով իրականացվում են...

Անվտանգությունն Ամանորին

Անվտանգությունն Ամանորին 13:55 / 25.05.2015

Շուտով պատմության գիրկը կանցնի 2014 թվականը: Գալիք տարվա հետ կնորոգվեն մեր անձնական և համազգային հույսերն ու երազանքները, և ամանորյա բարձր տրամադրության խորհրդանիշը` տոնածառը, կրկին ուրախություն ու հրճվանք կպատճառի ձեզ ու ձեր փոքրիկներին: Ու որպեսզի այդ ուրախությունը ոչնչով չխաթարվի, անհրաժեշտ է, որ խստագույնս պահպանվեն հրդեհային անվտանգության կանոնները: Զանգվածային միջոցառումներ անցկացնող օբյեկտները և անձինք (պատասխանատուները) միջոցառումներ անցկացնելուց առաջ պետք է ապահովեն հրդեհային...

Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգությունը

Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգությունը 13:52 / 25.05.2015

Շենքերի, շենքերի և շինությունների (այսուհետ` շենքերի) հակահրդեհային պաշտպանության ընդհանուր պահանջները` դրանց նախագծման, շինարարության և շահագործման փուլերում, ինչպես նաև շենքերի, դրանց տարրերի և մասերի, սենքերի, շինարարական կոնստրուկցիաների և օգտագործվող նյութերի հրդեհատեխնիկական դասակարգումները սահմանված են ՀՀՇՆ 21-01-2014 նորմերով: Շենքերի, շինարարական կոնստրուկցիաների և նյութերի նորմատիվային և տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է բովանդակեն այդ շինարարական նորմերով կանոնակարգվող իրենց...

Հրդեհաշիջման սպրինկլերային (ցայտաջրմուղային) կայանքներ

Հրդեհաշիջման սպրինկլերային (ցայտաջրմուղային) կայանքներ 13:51 / 25.05.2015

Հակահրդեհային ինքնաշխատ սարքավորումներն ըստ գործառնական նշանակության բաժանվում են երկու խմբի` 1. Հրդեհաշիջման ինքնաշխատ կայանքներ. 2. Հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգեր: Առաջացած հրդեհներն արագ և ժամանակին հայտնաբերելու ու մարելու համար օբյեկտները կահավորում են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգերով, որոնցում որպես հրդեհաշեջ նյութ օգտագործում են` - ջուր, ջրաքիմիական լուծույթներ. - օդամեխանիկական փրփուր. - գազեր (ածխաթթուներ, իներտ գազեր, և այլն). - տարբեր բաղադրության...

Հրդեհային պրոֆիլակտիկան բնակելի հատվածում և գյուղական բնակավայրերում

Հրդեհային պրոֆիլակտիկան բնակելի հատվածում և գյուղական բնակավայրերում 13:50 / 25.05.2015

Հրդեհային պրոֆիլակտիկան պետական ու հասարակական միջոցառումների համալիր է, որն անցկացվում է հրդեհների նախականխման (կանխարգելման), դրանց տարածման սահմանափակման, այրվող շենքերից մարդկանց տարհանման համար պայմաններ ստեղծելու և հրդեհների արդյունավետ մարման նպատակով: Հրդեհային պրոֆիլակտիկան հանդիսանում է պետական հրդեհային հսկողության աշխատանքների հիմնական և կարևորագույն ուղղությունը: Հրդեհային պրոֆիլակտիկ աշխատանքներն անընդհատ կատարելագործվում են` փորձելով հակազդել արագորեն փոփոխվող...

Հիվանդանոցների հրդեհային անվտանգություն

Հիվանդանոցների հրդեհային անվտանգություն 13:41 / 25.05.2015

Արտակարգ իրավիճակների կամ տարերային աղետների ժամանակ մարդկանց մեծամասնությունը կորցնում կամ պահպանում է կյանքը պատահարից անմիջապես հետո: Մարդիկ ապավինում են հիվանդանոցների արագ և արդյունավետ արձագանքմանը՝ որպես միակ հույս և հենարան: Խոշոր արտակարգ իրավիճակների դեպքում ողբերգական իրավիճակն ավելի է բարդանում, եթե բժշկական հաստատությունները չեն կատարում իրենց խնդիրները: Երբ փլվում է հիվանդանոցը կամ ընդհատվում է դրա գործունեությունը, շտապ օգնության կարիք ունեցող մարդիկ կարող են կորցնել կյանքը:...