Կադրային ապահովում

Մրցույթի և ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու արդյունքներ