Կադրային ապահովում

Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգ

Ոլորտին վերաբերող նախագիծ տվյալ պահին չկա: