Տեղեկատվական կենտրոն

ԱԻՆ Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատու

 

ԱԻՆ Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատու

 


(Կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1332-Ն որոշման Հակակոռուպցիոն ռազմավարության հավելված 2-ի 7-րդ կետի համաձայն)

ԱԻՆ Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների ցանկ

Հակակոռուպցիոն ծրագրերի հիմնական պատասխանատու անձ

• Աշոտ Գաբրիելյան-Արտակարգ իրավիճակների նախարարության իրավաբանական վարչության պետ, հեռ.՝ (012) 31-70-49, էլ. փոստ՝ ashot.gabrielyan@mes.am

Հակակոռուպցիոն ծրագրերի փոխարինող պատասխանատու անձ


Մանիկ Սանթրոսյան-Արտակարգ իրավիճակների նախարարության իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման և դատական ներկայացուցչության բաժնի պետ, հեռ.՝ (012) 31-77-47, էլ. փոստ՝ manikfin@rambler.ru

Ալվինա Սարգսյան-Արտակարգ իրավիճակների նախարարության իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման և դատական ներկայացուցչության բաժնի գլխավոր իրավաբան, հեռ.՝ (012) 31-77-47, էլ. փոստ՝ alvinka94@mail.ru


Սոնա Հակոբյան-Արտակարգ իրավիճակների նախարարության իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման և դատական ներկայացուցչության բաժնի գլխավոր իրավաբան, հեռ.՝ (012) 31-77-47, էլ. փոստ՝ shakobyan003@gmail.com

Անի Աբրահամյան-Արտակարգ իրավիճակների նախարարության իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման և դատական ներկայացուցչության բաժնի գլխավոր իրավաբան, հեռ.՝ (012) 31-77-47, ani1990abrahamyan@mail.ru