Նախարարություն

Կառուցվածք

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար
Դավիթ Տոնոյան

Հեռ. (+374 10) 36 62 82

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ
Արա Նազարյան

Հեռ. (+374 12) 31 79 79   էլ. փոստ

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ
Դավիթ Կարապետյան

Հեռ. (+374 12) 31 79 59   էլ. փոստ

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ
Էնրիկո Ապրիամով

Հեռ. (+374 12) 31 77 17   էլ. փոստ

Նախարարի գլխավոր խորհրդական
Դավիթ Բենգլյան

Հեռ. (+374 12) 31 78 77   էլ. փոստ

Նախարարի խորհրդական
Անդրանիկ Հակոբյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 25   էլ. փոստ

Նախարարի օգնական
Ալինա Հակոբյան

Հեռ. (+374 10) 36 20 15   էլ. փոստ

Նախարարի օգնական
Վարդան Մարտիրոսյան

Հեռ. (+374 12) 31 78 10   էլ. փոստ

Նախարարության աշխատակազմ

Աշխատակազմի ղեկավար
Գագիկ Հայրապետյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 23   էլ. փոստ

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
Արմենուհի Գրիգորյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 59   էլ. փոստ

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
Վահագն Օհանյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 50   էլ. փոստ

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
Տիգրան Ղարիբյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 32   էլ. փոստ

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Բնակչության պաշտպանության քաղաքականության ծրագրերի և տեղեկատվական հոսքերի կառավարման վարչություն
Վարչության պետ` Արմեն Կարապետյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 54   էլ. փոստ

Իրավաբանական վարչություն
Վարչության պետ` Վարդան Աճեմյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 49      էլ. փոստ

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն
Վարչության պետ` Գարեգին Նադիրյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 48   էլ. փոստ

Անձնակազմի կառավարման վարչություն
Վարչության պետ` Հասմիկ Ամիրխանյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 78 44   էլ. փոստ

Արտաքին կապերի վարչություն
Վարչության պետ` Մարիամ Գևորգյան

Հեռ. (+374 12) 31 77 80   էլ. փոստ

Ներքին աուդիտի վարչություն
Վարչության պետ` Վարուժան Քաբաբյան

Հեռ. Հեռ. (+374 10/12) 31 77 58   էլ. փոստ

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն
Վարչության պետ` Ֆաինա Վարդանյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 78 08   էլ. փոստ

Քարտուղարություն
Քարտուղարության պետ` Նարինե Հովհաննիսյան

Հեռ. (+374 10) 36 15 62, (+374 10/12)31 77 33        էլ. փոստ

Առաջին բաժին
Բաժնի պետ` Արման Դարբինյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 45   էլ. փոստ