Նախարարություն

Կառուցվածք

Արտակարգ իրավիճակների քաղաքականության մշակման և միջազգային համագործակցության վարչություն

Վարչության պետ ` Նադյա Մոսոյան

Հեռ. (+374 12) 31 77 80   էլ. փոստ

Վարչության պետի տեղակալ՝ Արմեն Կարապետյան

Հեռ. (+374 12) 31 77 54   էլ. փոստ armen.karapetyan@mes.am

Վարչության պետի տեղակալ՝ 

Հեռ. (+374 12) 31 78 80    էլ. փոստ 

 

Կանոնադրություն

Միջազգային համագործակցության առաջին բաժին
Բաժնի պետ` Աղվան Սարգսյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 52   էլ. փոստ

Միջազգային համագործակցության երկրորդ բաժին
Բաժնի պետ` Սոնա Հովհաննիսյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 53   էլ. փոստ

Միջազգային համագործակցության երրորդ բաժին
Բաժնի պետ` .

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 80

Արտակարգ իրավիճակների քաղաքականության մշակման բաժին
Բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալ` Արա Ասլանյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 55   էլ. փոստ

Արարողակարգի բաժին