Նախարարություն

Կառուցվածք

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն

Վարչության պետ` Արմենուհի Մկոյան

Հեռ. (+374 12) 31 78 42   էլ. փոստ

Կանոնադրություն

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն

Ֆինանսաբյուջետային բաժին
Բաժնի պետ` ~

Հեռ. (+374 12) 31 78 42

Հաշվապահական հաշվառման բաժին
Բաժնի պետ` Մարիամ Խառատյան

Հեռ. (+374 12) 31 78 68

Հաշվարկային բաժին
Բաժնի պետ` Ալվարդ Դավթյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 18   էլ. փոստ

Սոցիալական ապահովության հարցերի բաժին
Բաժնի պետ` Մարտիրոս Մարտիրոսյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 51   էլ. փոստ

Գնումների կազմակերպման բաժին
Բաժնի պետ` Արմինե Գալուստյան

Հեռ. (+374 12) 31 78 50   էլ. փոստ