Նախարարություն

Կառուցվածք

Քարտուղարություն

Քարտուղարության պետ` Նարինե Հովհաննիսյան

Հեռ. (+374 10) 36 15 62, (+374 10/12) 31 77 33        էլ. փոստ

Կանոնադրություն

«Մեկ պատուհան»-ի և փաստաթղթաշրջանառության բաժին
Բաժնի պետ` Հասմիկ Սարգսյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 78 43   էլ. փոստ

Հանձնարարականների հսկողության, հրամանագրման և արձանագրային բաժին
Բաժնի պետ` Սիրանուշ Քիրաջյան

Հեռ. (+374 12) 31 77 34   էլ. փոստ