Նախարարություն

Կառուցվածք

Կադրային քաղաքականության բաժին

Բաժնի պետ ` Քրիստինե Ռաթևոսյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 78 44   էլ. փոստ

Կանոնադրություն