Նախարարություն

Կառուցվածք

‹‹Սեյսմիկ պաշտպանության արևելյան ծառայություն›› ՊՈԱԿ

Գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ Վարդգես Ուլուբաբյան

Հեռ.՝ (047) 94 02 64 

Հասցե՝  ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Առաքելյան փ.

Էլ.փոստ՝ seismik_risk@mail.ru

URL: http://mes.am/hy/spa-activities/