Նախարարություն

Կառուցվածք

‹‹Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն›› ՊՈԱԿ

Կանոնադրություն

URL: http://mes.am/hy/NCTS-management/

Տնօրեն` Վարդան Գևորգյան

Հեռ.  (+374 12) 31 79 06, 31 79 12

Հասցե՝  ք. Երևան, Ա. Միկոյան 109/8, 3-րդ մասնաշենք

Էլ.փոստ՝    Art.amiryan@gmail.com