Նախարարություն

Կառուցվածք

‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն›› ՊՈԱԿ

Կանոնադրություն

URL: http://mes.am/hy/meteo-management/

Տնօրեն՝ Արմեն Դպիրյան 

Հեռ. (+374 12) 317913

Հասցե՝ ք. Երևան, Ա. Միկոյան 109/8, 3-րդ մասնաշենք

Էլ.փոստ՝   armstate@meteo.am