Նախարարություն

Կառուցվածք

‹‹Աղետների բժշկության կենտրոն›› ՊՈԱԿ

Կանոնադրություն

URL:  http://mes.am/hy/RCDM-management/

Տնօրեն՝ Կարեն Աթոյան

Հեռ.  (+374 60) 44-02-75

Հասցե՝ ք. Երևան, Դավթաշեն թ.4-րդ, Ա.Միկոյան 109/8, 3-րդ մասնաշենք

Էլ.փոստ՝