Նախարարություն

Կառուցվածք

‹‹Հատուկ Լեռնափրկարար ծառայություն››ՓԲԸ

Կանոնադրություն

URL:  http://mes.am/hy/smrs-management/

Տնօրեն՝ Հակոբ Ասատրյան

Հեռ.   (+374 10) 22 29 00

Հասցե՝ ք. Երևան, Գյուլբենկյան 29 շենք, 25 շինություն 

Էլ.փոստ՝    hatuklp@mail.ru