Նախարարություն

Կառուցվածք

Նախարարության գրասենյակները՝ Պետական ռեզերվների գրասենյակ

Գործակալության պետ ` Սերգեյ Շահինյան

Հեռ.  (+374 10/12) 31 78 14 էլ. փոստ sergey.shahinyan@mes.am

Պետի տեղակալ՝ Արեգ Խաչատրյան

Հեռ. (+374 12) 31 79 40 էլ. փոստ areg.khachatryan@mes.am

URL: http://mes.am/hy/SRA-management/

Կանոնադրություն