Նախարարություն

Կառուցվածք

Պետական ռեզերվների գործակալություն

Գործակալության պետ ` Սերգեյ Շահինյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 78 14   էլ. փոստ sergey.shahinyan@mes.am

URL: http://mes.am/hy/SRA-management/

Կանոնադրություն