Նախարարություն

Կառուցվածք

Գույքի կառավարման վարչություն

Վարչության պետ` Արմեն Հովհաննիսյան

Հեռ. (+374 12) 31 78 22   էլ. փոստ

Կանոնադրություն

Շահագործման բաժին
Բաժնի պետ` Վահե Ոսկանյան

Հեռ. (+374 12) 31 77 38   էլ. փոստ

Անշարժ գույքի բաժին
Բաժնի պետ` Հովիկ Պողոսյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 21   էլ. փոստ