Նախարարություն

Կառուցվածք

Աղետների ռիսկի կառավարման քաղաքականության մշակման վարչություն

Վարչության պետ` Արմեն Կարապետյան

Հեռ. (+374 10/12) 31 77 54   էլ. փոստ

Կանոնադրություն

Քաղաքականության իրականացման ապահովման բաժին

Քաղաքականության մշակման բաժին
Բաժնի պետ` Արա Ասլանյան

Հեռ. (+374 12) 31 77 21   էլ. փոստ